Diensten


ADMINISTRATIE

Door het uitbesteden van uw financiële administratie kunt u uw tijd optimaal benutten. Periodiek wordt uw administratie volledig bijgewerkt en ontvangt u periodecijfers. Ook kan uw aangifte omzetbelasting (BTW) door ons verzorgd worden. Begrotingen kunnen voor u worden opgesteld die samen met de periodecijfers met u besproken worden. Zo heeft u ook financieel maximale grip op uw onderneming.

JAARREKENING

Een jaarrekening biedt u jaarlijks een overzicht van de financiële situatie van uw onderneming. Heeft u een BV dan moet u de jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel.

De jaarrekening geeft inzicht in uw rendement en de omvang van het vermogen. Daarmee is de jaarrekening niet alleen een verplichting maar ook de basis om een financiële toekomstplanning voor uw onderneming te maken.

Voor het opstellen van een jaarrekening voor uw BV of eenmanszaak bent u bij Noord Ned Consult aan het juiste adres. Uw jaarrapport wordt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving samengesteld. Deze wordt daarbij voorzien van een samenstelverklaring.

U ontvangt van ons:

 • Jaarrekening voorzien van samenstelverklaring
 • Publicatierapport (indien van toepassing)
 • SBR-rapport voor publicatie bij Kamer van Koophandel.

BELASTINGEN

Niemand wil teveel belasting betalen, maar te weinig is ook niet juist. Belastingaangifte doen moet iedereen, maar dan wel zo voordelig mogelijk. Daarnaast is een goede verstandhouding met de belastingdienst is van groot belang. De adviseurs Van Noord Ned Consult hebben ruime ervaring met het verzorgen van belastingaangiften en zijn bekend met de fiscale aftrekposten.

U kunt bij ons terecht voor onder andere:

 • Omzetbelasting
 • Loonheffing
 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Dividendbelasting

SALARISDAMINISTRATIE

Uw salarisadministratie uitbesteden aan Noord Ned Consult zorgt er voor dat u uw loonstroken altijd volgens meest recente wet- en regelgeving, CAO’s en bedrijfstakregelingen aan uw medewerkers kan versturen. Via “Loonbureau” zorgen wij voor:

 • Loonstroken
 • Aangiften loonheffing
 • Verzorgen pensioenaangifte
 • Aanlevering jaarverwerking aan belastingdienst

PRE-AUDIT

Pre-audit is een service om uw financiële administratie en jaarrekening gereed te maken voor controle door een extern accountant. De accountants van Noord Ned Consult leveren een afgesloten administratie met een uitgewerkte kolommenbalans. Daarnaast wordt een (concept-) jaarrekening aangeleverd met specificaties van de posten uit de Balans en Winst- en Verliesrekening.

Onze financiële professionals hebben gedurende het proces  overleg met de extern accountant zodat de controle zo efficiënt mogelijk verloopt. Zij hebben jarenlange ervaring binnen de accountancy.

MEDIATION

Wat is mediation?

Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter. De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal.

Belangrijk bij mediation zijn:

Vertrouwelijkheid en geheimhouding 

In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er juist  ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator.

Vrijwilligheid

Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation mee te doen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld door uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict.

Als u kiest voor mediation, zult u actief meewerken om het goed te laten verlopen. U moet samen een oplossing willen vinden voor het probleem.

Voordelen van mediation

 • Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure.
 • Het is vaak goedkoper dan een juridische procedure (u schakelt maar één mediator in en de kosten kunt u delen).
 • Omdat u samen een oplossing zoekt en kiest, zal deze beter bij u passen.
 • Mediation heeft een informeel karakter.
 • Er is deskundige begeleiding waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; u heeft allebei inspraak.
 • Er wordt gedacht in oplossingen. Dus u kijkt niet alleen terug naar het verleden, maar juist ook naar de toekomst.

Noord Ned Consult beschikt over MfN-registermediators.

INTERIM CONSULTANCY

Continuïteit is voor uw onderneming van levensbelang. Door bijvoorbeeld personeelsproblemen, overstap naar nieuwe systemen of tijdrovende projecten kan de continuïteit van uw administratie in het gedrang komen. Dan kan Noord Ned Consult u op tijdelijke basis ondersteunen met onze financiële professionals. Door jarenlange ervaring binnen de accountancy en kennis van diverse software kunnen onze interim consultants direct bijspringen op de behoefte van uw bedrijf.